Дезинфекция чрез йонизация

Дезинфекция чрез йонизация

Йонизацията е нов метод за дезинфекция на плувни басейни. Принцип на действие се базира на т.н. „ефект на „живата вода“‘ – дължи се на бактерицидното действие на сребърния йон (Ag+), който убива микроорганизмите във водата. От друга страна, учените са установили, че медните йони (Cu++) потискат развитието на зелени растителни организми – свързват се с хлорофила в клетката и блокират развитието й.