Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекцията на вода с електролиза се използва при дезинфекциране на басейни, питейна вода и др. Електролизата може напълно да замести химическото хлориране на басейни с хлор. Предимството на електролизата е в еднократното добавяне на сол, за разлика от непрекъснатия разход на химикали.Системата се състои от захранващ блок и клетка за електролиза. В клетката са разположени електроди.