Дезинфекция чрез UV Стерилизация

UV стерилизацията е един от начини за дезинфекция на плувни басейни и питейни води. Методът е базиран на действие на ултравиолетовите лъчи върху живите организми. Използват се генератори, излъчващи в точно определен спектър – с дължина на вълната от 254 нанометра. Доказано е, че тази част от ултравиолетовите лъчи има най-силно въздействие върху повечето всички микроорганизми – бактерии, вируси, алги, гъбички и др.