Дезинфекция чрез йонизация

Йонизацията е нов и напоследък все по-широко прилагащ се метод за дезинфекция на плувни басейни, макар че като принцип на действие е известен от векове. Базира се на т.н. „ефект на „живата вода“‘ – преди много години хората забелязали, че водата, съхранявана в сребърни ритуални съдове не зеленясва, и дори има лечебни свойства.

Сега вече е известно, че това се дължи на бактерицидното действие на сребърния йон (Ag+), който убива микроорганизмите във водата. От друга страна, учените са установили, че медните йони (Cu++) потискат развитието на зелени растителни организми – свързват се с хлорофила в клетката и блокират развитието й.

Основното предимство на системите за йонизация пред всички други системи за дезинфекция е само едно: във водата не се добавят НИКАКВИ химикали – нито дразнещ кожата и лигавиците и неприятно миришещ хлор, нито киселини за рН корекция, нито продукти против водорасли. Това превръща басейна в едно приятно за дълъг престой място, без опасност от зачервяване на кожата и очите и без риск от алергични реакции.

За да се случи това, обаче, във водата е необходимо да има определена концентрация на медни и сребърни йони.

Системите за йонизация се състоят от електронен блок за управление и една или повече клетки с монтирани в тях електроди от специална сплав на сребро, мед и други метали. Консумативът, от който се нуждае системата, са електродите; те се изчерпват и трябва да се подменят средно на 2 години (срокът е различен за различните по обем и функция басейни).

Имат завишени изисквания към филтърната система – да е с ниска скорост на филтрация, а филтрите да са с висок пясъчен слой (препоръчително професионални). Броят на йонизиращите клетки зависи от обема и големината на басейна, за който се предвижда системата за йонизация.