Апаратура за дезинфекция на водата в басейните

Дезинфекция чрез йонизация

Йонизацията е нов метод за дезинфекция на плувни басейни. Принцип на действие се базира на т.н. "ефект на "живата вода"' - дължи се на бактерицидното действие на сребърния йон (Ag+), който убива микроорганизмите във водата. От друга страна, учените са установили, че медните йони (Cu++) потискат развитието на зелени растителни организми – свързват се с хлорофила в клетката и блокират развитието й.

Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекцията на вода с електролиза се използва при дезинфекциране на басейни, питейна вода и др. Електролизата може напълно да замести химическото хлориране на басейни с хлор. Предимството на електролизата е в еднократното добавяне на сол, за разлика от непрекъснатия разход на химикали.Системата се състои от захранващ блок и клетка за електролиза. В клетката са разположени електроди.

Дезинфекция чрез UV Стерилизация

UV стерилизацията е един от начини за дезинфекция на плувни басейни и питейни води. Методът е базиран на действие на ултравиолетовите лъчи върху живите организми. Използват се генератори, излъчващи в точно определен спектър – с дължина на вълната от 254 нанометра. Доказано е, че тази част от ултравиолетовите лъчи има най-силно въздействие върху повечето всички микроорганизми – бактерии, вируси, алги, гъбички и др.

Омекотителни системи

AQUA НЕ ДОПУСКА ОТЛАГАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК При монтиране на уреда AQUA варовиковите частици остават във водата вместо да се отлагат и образуват накип. Методът е едновременно ефективен и екологичен - няма използване на химикали и вкусът и качеството на водата не се изменя. Освен това количеството на химикали може да се намали до 25% поради по-ниското повърхностно напрежение на водата когато е подложена на електро-магнитно поле.