Нашите предложения за чиста вода

 

Внимание

За да се радваме на кристално чиста вода, трябва да са налице три основни фактора:

  • добра филтрираща система,
  • оптимално химизирана вода
  • редовно механично почистване на дъното и стените на басейна.
  • Химичните препарати, с които се третира водата в басейните са:
  •  дезинфектанти,
  • препарати против водорасли,
  • препарати с които се коригира нивото на рН.

Още... 

Изграждане и оборудване на басейни

Филтри, помпи, закладни части, стълби, осветление, отопление, водни атракции

Химикали за поддръжка на басейн 8х4х1,5 - 400лв за сезон (3 месеца)